Fasádne obklady a opláštenia budov

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. sa postará o fasádne obklady a opláštenia hál z najrôznejších materiálov. Fasáda je dôležitou súčasťou haly nielen z bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska estetického. Preto je fasádny systém vždy navrhovaný s rozumom a prihliadnutím na všetky potreby zákazníka.

Okrem fasádnych obkladov je súčasťou našich služieb aj zateplenie budov, ktoré je využívané najmä pri zimných udalostiach. Montované haly sú tak teplejšie a izolovanejšie, čo poskytuje návštevníkom dokonalý komfort. Ďalšou obľúbenou možnosťou je prevetrávaná fasáda, ktorá taktiež vplýva na celkovú teplotu a klímu haly.

Opláštenie hál a naše fasádne obklady sú symbiózou dizajnu a praktickosti. Fasáda teda musí byť nielen pekná, ale aj užitočná. A práve tým sa v spoločnosti HSF System SK, s.r.o. riadime.

fasáda, okná, sekčné brány

fasáda, okná, sekčné brány