Projekčná činnosť

Projektovú dokumentáciu spracujeme od úrovne architektonických štúdií a zastavovacích plánov, dokumentácie pre pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie až po realizačnú projektovú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného vyhotovenia. Samozrejmosťou je aj spracovanie kladačských plánov opláštenia objektov či 3D vizualizácií objektov.

Pri tvorbe projektových dokumentácii a pri realizácií stavieb sa spoliehame na najnovšie aplikácie používajúce technológiu BIM projektovania v 3D priestore, ktoré nám umožňujú efektívne vytvárať projektovú dokumentáciu, v prípade zmien ju flexibilne upravovať a zároveň vytvárať podklady pre rôzne stavebné profesie. V tomto prostredí takisto analyzujeme a optimalizujeme konštrukčnú stránku budovy a aj jej energetické parametre.

Generálne dodávky

Realizujeme generálne dodávky stavieb vrátane komplexného servisu a súvisiacich služieb pre stavebných investorov. Zaisťujeme potrebnú projektovú dokumentáciu od štúdie až po jej realizáciu, inžiniersku činnosť pre získanie územného a stavebného povolenia, ako aj kolaudáciu stavby.

Riadenie stavebných projektov má na starosti niekoľko pracovných tímov tvorených skúsenými projektantmi, pracovníkmi z oblasti rozpočtovej a technickej prípravy, riadiaceho manažmentu výroby a montáže, ktoré sú vedené projektovými manažérmi so špecializáciou práve na tento segment činnosti.

Našou prioritou je kvalita všetkých dodávaných činností, preto z veľkej časti využívame vlastné zdroje, na ktoré sa môžeme plne spoľahnúť.

 

Referencie

Viac o tejto službe

Strešné a obvodové plášte

Dodávame a montujeme všetky typy ľahkých obvodových plášťov - skladané fasády, sendvičové panely a lamelové fasády. Disponujeme vlastnými montážnymi mechanizmami ako sú napríklad pojazdné pracovné plošiny, manipulátori, vysokozdvižné vozíky, lešenia a pod.

Zamestnávame vlastných odborných pracovníkov so špecializáciou na montáže strešných a fasádnych obvodových plášťov, výrobu a montáž zámočníckych a klampiarskych prvkov. Realizujeme dodávky a montáže širokej škály typov striech a to prevažne plochých. Špecializujeme sa na izolácie z PVC fólií a bituménových pásov. Naše technické riešenie stavieb a všetkých detailov vychádza z najnovších poznatkov a vývoja v danom segmente stavebníctva.

Dodávame oceľové konštrukcie, hliníkove výplne otvorov – okná, dvere, presklenné fasády a svetlíky od našich sesterských spoločností pre zabezpečenie komplexnosti dodávok. Realizujeme inštalácie fotovoltaických elektrárni na novostavbách ako aj stávajúcich strešných plášťoch. Dodávame široký sortiment stavebného materiálu so zameraním na tepelné izolácie, hydroizolácie striech a profilované plechy.
Referencie

Fasádne systémy

Facility Management

Prostredníctvom našej partnerskej firmy SK Facility s.r.o. ponúkame našim klientom kompletný facility management.

Môžete tak získať technickú správu objektu so všetkými jeho zariadeniami, upratovacie služby, BOZP a PO, údržbu zelene a spevnených plôch od overeného dodávateľa.