To nejzajímavějšíNovinky

parkovisko Europa SC

Parkovisko Europa SC Banská Bystrica

Sanácia parkoviska na 3. a 4. NP v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici je vo svojej záverečnej fáze. Predmetom riešenia je sanácia pojazdnej plochy strešného parkoviska a súvisiacich častí, maľby zvislých a stropných konštrukcií, nátery kovových schodísk a tiež vyznačenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Zobraziť galériu

HSF System partnerom Rajeckého maratónu

11. augusta sa konal už 35. ročník Rajeckého maratónu a my sme tam boli tiež, ako účastníci aj ako partner celej akcie. Blahoželáme všetkým zúčastneným!

Zobraziť galériu

Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.