To nejzajímavějšíNovinky

Detská tour Petra Sagana

HSF System sa v roku 2019 stalo hlavným partnerom Detskej tour Petra Sagana. Viac o tomto podujatí pre deti vo veku 3 – 14 rokov sa dočítate na oficiálnej stránke akcie. Video pozvánku si môžete pozrieť tu – video pozvánka.

HSF SKI CUP

Aj v tomto roku sa konala naša firemná lyžiarska akcia s názvom HSF SKI CUP. Video si môžete pozrieť tu: HSF SKI CUP


Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.