To nejzajímavějšíNovinky

trend-extra-reality

Umiestnenie v rebríčkoch časopisu TREND extra reality

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. sa umiestnila na 39 mieste v rebríčku Stavebné firmy v časopise TREND extra reality a lídri v logistike (jeseň 2016). V tabuľke Najväčšie priemyselné, logistické a obchodné objekty na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác sa nachádzajú 3 objekty, kde bola spoločnosť HSF System SK, s.r.o. generálnym dodávateľom.

Zobraziť galériu
Video_uvod

DSK Logistik

Nosná konštrukcia halovej časti na projekte DSK Logistik dokončená. Pozrite si naše video z danej časti výstavby tohto projektu. Nájdete ho v sekcii Galéria.


Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.