To nejzajímavějšíNovinky

Eurostav 6/2018 TOP 100

Časopis Eurostav vo svojom šiestom čísle pravidelne prináša rebríček TOP 100 stavebných firiem na slovenskom trhu. Aj za rok 2017 spoločnosť HSF System SK, s.r.o. získala pekné umiestnenia, ktoré môže nájsť v galérii tohto príspevku a tiež vo výňatku z časopisu vo formáte pdf tu: umiestnenie HSF System SK v TOP 100

Zobraziť galériu

Práce je veľa, ľudí je málo

Redakcia časopisu Eurostav vo svojej rubrike Diskusné fórum oslovila aj Ing. Tomáša Kosu, konateľa našej spoločnosti, s vyjadrením k problematike nedostatku kvalifikovaných odborníkov na trhu práce. Odpoveď si môžete prečítať v galérii.

Zobraziť galériu

Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.