To nejzajímavějšíNovinky

Veža na Dubni v časopise Eurostav 1-2/2018

O dokončení rozhľadne na Dubni informuje aj časopis Eurostav v čísle 1-2/2018.

Zobraziť galériu

New distribution Centre Allerød, Dánsko

Strecha a opláštenie na našej zahraničnej zákazke New distribution Centre Allerød v Dánsku sú dokončené.

Zobraziť galériu

Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.