To nejzajímavějšíNovinky

HSF System podporuje

HSF System s radosťou podporuje rôzne športové či spoločenské podujatia a jedným z nich sú aj preteky minikár. Dňa 4.6.2022 sa v Zlatej Idke konal Slovenský pohár a 5.6.2022 Majstrovská SR. Nechýbali ani účastníci v našich farbách. Víťazom srdečne gralujeme!

Zobraziť galériu

Antracit Property v Hospodárskych novinách

Hospodárske noviny 16.6.2022 uverejnili článok o developerských aktivitách spoločnosti Antracit Property na Slovensku a v Česku. Celý článok v pdf.

Zobraziť galériu

Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.