To nejzajímavějšíNovinky

Immopark Žilina Z2A

Nová skladová hala Z2A v Immoparku Žilina v Dolnom Hričove je úspešne skolaudovaná a daná do užívania.

Zobraziť galériu

Immopark Žilina, Z2

Zahájili sme výstavbu projektu IMMOPARK Žilina Z2. Projekciu vykonávame interne pomocou nástrojov BIM.

Zobraziť galériu

Naši klienti


ISO certifikácia

ISOSTN EN ISO 9001STN EN ISO 14001STN OHSAS 18001

Spokojnosť zákazníka je nosnou úlohou spoločnosti. Vytvára predpoklady stability a prosperity spoločnosti a tým aj existenčné istoty a spokojnosť zamestnancov. Aj preto trvale plníme požiadavky medzinárodných noriem.

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. je držiteľom certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001.