Naša spoločnosť HSF System SK, s.r.o. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2010. Vznikla ako dcérska spoločnosť HSF System a.s. pôsobiacou na českom stavebnom trhu od roku 2002. Do dnešnej doby si HSF System SK, s.r.o. vydobyla pozíciu medzi významnými stavebnými spoločnosťami na Slovensku a svojím rastom a rozvojom ju stále upevňuje.

Realizujeme generálne dodávky stavieb, kompletné strešné a fasádne opláštenie moderných administratívnych, komerčných a priemyselných objektov vrátane ich rekonštrukcií. Zabezpečujeme projekciu aj prípadné developerské aktivity.

Dodávame oceľové konštrukcie, hliníkové výplne otvorov – okná, dvere, presklené fasády a svetlíky. Výrobu týchto celkov v súčasnej dobe zabezpečujeme z väčšej časti externe. Dodávame široký sortiment stavebného materiálu so zameraním na tepelné izolácie, hydroizolácie striech a profilované plechy.

Svoje aktivity riadime prostredníctvom sídla spoločnosti v Žiline a pobočky v Prešove, ako aj prostredníctvom sídla našej sesterskej spoločnosti HSF System a.s. v Ostrave, tak aj jej pobočiek v Prahe, Plzni, Brne.

Výsledky, ktoré firma za dobu svojej existencie dosiahla, výhľadovo potvrdzujú priaznivé trendy. Dynamický rast objemu realizovaných prác a obchodných aktivít svedčí o celkovom rozvoji spoločnosti. S rastúcim objemom aktivít rastie aj počet zamestnancov.

Ľudský faktor je kľúčový pre rast a konkurencieschopnosť, preto si spoločnosť kladie za cieľ trvale rozvíjať a zvyšovať profesionalitu a odbornosť svojich zamestnancov.

 

Výročné správy

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra
 • Valná hromada
  • Dozorčí rada
  • Představenstvo společnosti
   • Ředitel společnosti - PM
    • Úsek ředitele společnosti
     • Asistentka vedení společnosti
     • Ekonomické oddělení
     • Oddělení řízení integr. systému
     • Externí služby (právník, BOZP, ...)
    • Výrobní úsek
     • Výrobní střediska Ostrava
     • Středisko Plzeň
     • Středisko výroby
    • Obchodní ředitel
     • Vedoucí cenového oddělení
     • Pracovníci cenového oddělení
     • Vedoucí oddělení nákupu a prodeje
     • Manager pro klíčové zákazníky

Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Adresa:
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina
Kontakty:
Email: hsfsystem@hsfsystem.sk
Telefón: +421 914 336 067
Firemné údaje:
IČO: 45412464
IČ DPH: SK2022973095
OR: OS v Žiline, odd. Sro, vložka 52849/L
Pobočka Prešov
Adresa:
Košická 5/C
080 01 Prešov
Kontakty:
Email: matus.harcar@hsfsystem.sk
Kancelária Bratislava
Adresa:
Bottova 1
811 09 Bratislava
Kontakty:
Email: hsfsystem@hsfsystem.sk
Kancelária Nitra
Adresa:
Štefánikova trieda 71
949 01 Nitra
budova AB Pivovar, 2. nadzemné podlažie
Kontakty:
Email: hsfsystem@hsfsystem.sk
HSF System a.s., sesterská spoločnosť
Adresa:
Lihovarská 689/40A
718 00 Ostrava-Kunčičky
Kontakty:
Email: hsfsystem@hsfsystem.cz
Telefon: +420 595 700 660
web: www.hsfsystem.cz
Firemné údaje:
IČ: 25903101
DIČ: CZ25903101
OR: KS v Ostravě, odd. B, vložka 2804

Kontaktné osoby