Realizujeme generálne dodávky stavieb vrátane komplexného servisu a súvisiacich služieb pre stavebných investorov. Zaisťujeme potrebnú projektovú dokumentáciu od štúdie až po jej realizáciu, inžiniersku činnosť pre získanie územného a stavebného povolenia, ako aj kolaudáciu stavby.

Riadenie stavebných projektov má na starosti niekoľko pracovných tímov. Tie sú tvorené skúsenými projektantmi a pracovníkmi z oblasti rozpočtovej a technickej prípravy, riadiaceho manažmentu výroby a montáže. Všetky pracovné tímy sú vedené projektovými manažérmi so špecializáciou práve na tento segment činnosti.

V našej ponuke nájdete

Montované haly a typy hál

Fasádne obklady a opláštenia budov

Oceľové konštrukcie

Logistické a skladové haly

Administratívne budovy

Konštrukcie a montáže atypických objektov

Našou prioritou je kvalita všetkých dodávaných činností, preto z veľkej časti využívame vlastné zdroje, na ktoré sa môžeme plne spoľahnúť.